Szanowni Państwo! Niniejsza strona to archiwum Serwisu NaszeSudety.pl... Po najnowsze informacje z Sudetów zapraszamy na www.naszesudety.pl
 
mapa serwisu  mapa serwisu
facebook

Polecamy
Losowy produkt
z BAZARU
Karkonosze, Broumovsko 1:100 000

Wydawnictwa » Książki

Seria: Atlas Historyczny Miast Polskich

     Powstała w 1955 r. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (Commission Internationale pour l’Histoire des Villes) na posiedzeniu w Wiedniu w 1965 r. zaliczyła edycję atlasów poszczególnych miast do swych najważniejszych zadań. Głównym celem publikacji atlasów historycznych miast jest stworzenie podstawy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzennymi miast, a ponadto zgromadzenie i zabezpieczenie przed zniszczeniem unikatowych często źródeł ikonograficznych i kartograficznych. Atlasy są też bardzo przydatne w pracach urbanistycznych, architektonicznych, konserwatorskich, pracach z zakresu ochrony środowiska oraz w realizacji celów dydaktycznych w szkołach i na wyższych uczelniach. Do chwili obecnej ukazało się wiele zeszytów niemal całej Europie.

     Redaktorami naukowymi Atlasu w Polsce są profesorowie Antoni Czacharowski i Roman Czaja z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tom I zawierać będzie atlasy miast Prus Królewskich i Warmii, tom II – Kujaw, a tom III – Mazur. Ukazały się już zeszyty dotyczące Torunia, Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Malborka, Elbląga, a w przygotowaniu jest atlas Gdańska. Tom IV Atlasu, pod redakcją profesor Marty Młynarskiej-Kaletynowej z Uniwersytetu Wrocławskiego, jest poświęcony miastom śląskim. Pierwszy zeszyt – dotyczący Wrocławia – ukazał się w 2001 r.

     Każdy atlas, wydawany w formie teczki, zawiera krótki tekst o historii miasta i jego rozwoju przestrzennym na przestrzeni dziejów (ok. 40 stron) oraz zestaw map. Zgodnie ze wskazaniami i wytycznymi Międzynarodowej Komisji Historii Miast, uzupełnionymi na spotkaniu wydawców atlasów w Münster w 1995 r., w zestawach map w poszczególnych zeszytach znajdują się: mapa katastralna danego miasta z XIX w., mapa miasta i jego okolic z XIX w., współczesna mapa miasta, plan rozwoju przestrzennego miasta od średniowiecza do czasów współczesnych.

     Atlas Środy Śląskiej wyszedł w języku polskim, niemieckim i angielskim, jest to bowiem miasto śląskie, o którym najwcześniej pojawiły się wzmianki w anglojęzycznych tekstach źródłowych dotyczących Europy. Część opisowa to historia miasta od średniowiecza do czasów nowożytnych (dodatkowo zawarto w niej dwa plany miasta). Część kartograficzna obejmuje 35 kolorowych map, po części opublikowanych dzięki życzliwości dyrektorów Geheimes Staatsarchiv Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz i Herder-Institut Marburg, którzy udostępnili posiadane unikalne materiały ikonograficzne i kartograficzne.

     Atlas Trzebnicy ukazał się w wersji polsko-niemieckiej. Historia miasta obejmuje okres od połowy XIII w. do czasów nowożytnych; osobny rozdział poświęcono klasztorowi Cysterek. Tekst ilustrują kolorowe ryciny. W części kartograficznej znajduje się 27 kolorowych map, po części opublikowanych dzięki życzliwości dyrektorów Geheimes Staatsarchiv Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz i Herder-Institut Marburg, którzy udostępnili posiadane unikalne materiały ikonograficzne i kartograficzne.

    Atlas Niemczy ukazał się w wersji polsko-niemieckiej. Część opisowa, dotycząca historii miasta, obejmuje okres od ok. 1300 r. do lat po II wojnie światowej. W części kartograficznej znajduje się 21 kolorowych map, po części opublikowanych dzięki życzliwości dyrektorów Geheimes Staatsarchiv Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz i Herder-Institut Marburg, którzy udostępnili posiadane unikalne materiały ikonograficzne i kartograficzne.

Krzysztof Uściński


Atlas Historyczny Miast Polskich: Środa Śląska pod red. Marty Młynarskiej-Kaletynowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003. Format teczki 34,5 x 49 cm, historia miasta - 48 stron w formacie teczki, 41 kolorowych i czarno-białych, dużych map i ilustracji.

Atlas Historyczny Miast Polskich: Trzebnica pod red. Marty Młynarskiej-Kaletynowej
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003. Format teczki 34,5 x 49 cm, historia miasta - 50 stron w formacie teczki, 28 kolorowych i czarno-białych, dużych map i ilustracji.

Atlas Historyczny Miast Polskich: Niemcza pod red. Marty Młynarskiej-Kaletynowej
. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003. Format teczki 34,5 x 49 cm, historia miasta - 40 stron w formacie teczki, 26 kolorowych i czarno-białych, dużych map i ilustracji.

drukuj drukuj
« powrót
Dodano: 2005-05-17, godz. 21:41, Odwiedzin: 9280
Komentarze
Dodaj swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany na stronie
0.0870010853