http://www.ksiegarnia.naszesudety.pl
Szanowni Państwo! Niniejsza strona to archiwum Serwisu NaszeSudety.pl... Po najnowsze informacje z Sudetów zapraszamy na www.naszesudety.pl
 
mapa serwisu  mapa serwisu
facebook

Polecamy

Wydawnictwa » Książki

W kraju Pana Boga

     Celem przyświecającym tworzeniu tego wyboru źródeł było zaoferowanie czytelnikowi w miarę pełnej panoramy życia na Ziemi Kłodzkiej od zarania jej dziejów po schyłek XX w. Datą końcową jest 1989 r., gdyż uznaliśmy, że upadek komunizmu jest otwarciem nowej epoki w dziejach tego regionu. Nowej, dopiero się kształtującej, pełnej wyzwań i zagrożeń w dużej części nieznanych polskiej społeczności dawnego Hrabstwa (choć nie obcej jego byłym mieszkańcom, jak działalność samorządów czy negatywne zjawiska ekonomiczne: bezrobocie, upadek zakładów produkcyjnych itp.). 

     Wybór źródeł składa się z dwóch części chronologicznych. W pierwszej, obejmującej średniowiecze i nowożytność pomieściliśmy 44 bloki tematyczne (składające się z jednego lub więcej tekstów). Dwa ostatnie stulecia, XIX i XX w., prezentuje 70 bloków. Tom ma również dwie części, jeśli chodzi o język zamieszczonych tu materiałów. Źródła spisane po łacinie lub niemiecku zostały bowiem podane w tłumaczeniu na język polski oraz w wersji oryginału. Nie mogliśmy tej zasady zastosować niestety, ze względów finansowych, do tekstów powstałych w języku polskim (w XIX w., a przede wszystkim po 1945 r.), które nie mają w naszym tomie swych przekładów na język niemiecki. Wprawdzie uniemożliwia to czytelnikowi niemieckojęzycznemu poznanie historii regionu po przejęciu go przez Polskę, staraliśmy się jednak obszernie przedstawić ją we wprowadzeniu historycznym, tłumaczonym na język niemiecki, by ten mankament możliwie pomniejszyć.

     Naszej pracy nadaliśmy podtytuł "Źródła i materiały...", gdyż zmusił nas do tego charakter zebranych tekstów. Przeważają w nich pierwotne ich wersje, uzyskane w toku kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Jednak w części pierwszej nierzadkie są również teksty powstałe w końcu XIX w., które sporządzono jako bardzo obszerne streszczenia starszych źródeł lub też jako ich tłumaczenia na niemczyznę współczesną temu okresowi. Nie mają one już waloru oryginalności, jednak bardzo często są jedyną utrwaloną formą tych źródeł (później zaginęły). Powodem korzystania z takich tekstów były także ograniczenia czasowo-finansowe, które nie pozwalały nam na skorzystanie z odpowiedników archiwalnych. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli chodzi o zasób informacji w stosunku do tekstu wyjściowego, materiały te mu nie ustępują.

     Dziękujemy współpracującym z nami tłumaczom za ich wysiłek, bez którego część pierwsza tomu nie miałaby tak obszernego kształtu. Kalina Mróz-Jabłecka i Tomasz Jabłecki dokonali przekładu źródeł niemieckich z XV-XVIII w. (nr 11, 14, 18, 19, 30 b, 34, 36). Mariusz Pandura i Stanisław Rosik przetłumaczyli teksty łacińskie (nr 3-10, 13). Przekładu wierszy napisanych w języku niemieckim dokonał Krzysztof Huszcza. Natomiast Krzysztof Ruchniewicz przełożył na język polski wprowadzenie do historii Ziemi Kłodzkiej w X-XVIII w. Wstęp do dziejów regionu w XIX i XX w. przetłumaczył na język niemiecki zespół tłumaczy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Pozostałych tłumaczeń dokonała Małgorzata Ruchniewicz. Słowa podziękowania kierujemy także pod adresem Łukasza Kamińskiego, który zechciał udostępnić szereg źródeł do historii najnowszej Ziemi Kłodzkiej.

     Tworzenie takiego tomu jest oczywiście selekcją materiału, czasem dyskusyjną. Bardzo zatem możliwe, że czytelnicy książki uznają, że jakiś problem został przez nas pominięty lub potraktowany skrótowo. Chętnie zapoznamy się z takimi uwagami. Sami zresztą mamy już kolejne źródła, które być może znajdą swe miejsce w następnym wydaniu tomu. Pragniemy jednak podkreślić, że luki nie wynikają z naszej chęci manipulowania obrazem historii. Staraliśmy się bowiem sprawiedliwie pokazać i blaski, i cienie przeszłości Hrabstwa Kłodzkiego, naszej polsko-niemieckiej ziemi rodzonej.

Małgorzata Ruchniewicz i Arno Herzig

Tekst jest wstępem do książki

"W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku". Opr. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko 2003. Okładka miękka, stron 597
drukuj drukuj
« powrót
Dodano: 2005-05-17, godz. 17:33, Odwiedzin: 8051
Komentarze
Dodaj swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany na stronie
0.0718870163