Szanowni Państwo! Niniejsza strona to archiwum Serwisu NaszeSudety.pl... Po najnowsze informacje z Sudetów zapraszamy na www.naszesudety.pl
 
mapa serwisu  mapa serwisu
facebook

Polecamy

Wydawnictwa » Książki

Awifauna Polski

     Niniejsze opracowanie jest nowym podsumowaniem wiedzy, które podejmuje na pełniejszym materiale po raz kolejny (por. Tomiałojć 1972, 1990) zadanie przeanalizowania składu fauny ptaków występujących lub pojawiających się na obszarach objętych dzisiejszymi granicami Polski. Przedstawiamy w nim przede wszystkim charakterystykę stanu obecnego, a następnie - w miarę posiadanej informacji - także długofalowe tendencje w stanie krajowej awifauny. Szczegółowe dane historyczne, jako już omówione w poprzednich opracowaniach, zostały tu zasygnalizowane tylko ogólnie, z odsyłaniem po szczegóły do piśmiennictwa wskazanego w książkach wcześniejszych (Tomiałojć 1990, Dyrcz et al. 1991, Bednorz et al. 2000).  

     Natomiast dostrzeżone prawidłowości z zakresu historii naszej awifauny omówiono tu na szerszym tle i w znacznie dłuższej skali czasowej, sięgając wstecz do końca ostatniego zlodowacenia. Mimo tego większość danych wyjściowych pochodzi z okresu między r. 1800 a 2000, a niekiedy tylko dotyczy okresu pomiędzy r. 1950 a końcem r. 2000. Tylko dla tego ostatniego wycinka czasu można też było się pokusić o dokładniejsze zarysowanie tendencji ilościowych, czasem w odniesieniu do skąpych danych wcześniejszych. Tekst niniejszy przedstawia stan naszej wiedzy na koniec r. 2001. Jedynie w zupełnie szczególnych przypadkach dodano niektóre ważniejsze fakty ogłoszone w r. 2002.

(fragment Wstępu do książki)
Spis treści:

Wstęp
     Podziękowania
Historia awifauny obszaru Polski
     Awifauna w końcu epoki lodowej
     Awifauna dawniejszych okresów holocenu
     Zmiany w składzie awifauny Polski w ostatnich dwóch stuleciach
Charakterystyka współczesnej awifauny krajowej
     Liczba gatunków stwierdzonych w Polsce
     Ocena zoogeograficzna składu awifauny
     Gatunki zmieniające liczebność
     Zmiany w zależności od grup systematycznych
     Zmiany w zależności od rodzaju biotopów lęgowych
     Zmiany wywołane ociepleniem klimatu
Narzędzia prawne dla ochrony krajowej awifauny
     Krajowe środki prawne ochrony ptaków
     Konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę
     Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ptaków
The Avifauna of Poland
     Instructions how to use this book by a foreigner
     Some basie terms and abbreviations used in the Polish text
     Basic data on Poland's geography
     Basic data for Poland
     Land use data
     Human population
     Biogeographic divisions
     Historical overview of the awifauna of Poland
Przegląd systematyczny gatunków - The list of the birds of Poland (820 stron opisów ptaków z podziałem na Rzędy, Podrzędy i Rodziny...)

Ludwik Tomiałojć, Tadeusz Stawarczyk: "Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany". Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", Wrocław 2003. Okładka twarda, format 17 x 24 cm, dwa tomy, łącznie 870 stron, czarno-białe i kolorowe zdjęcia, mapki, wykresy
drukuj drukuj
« powrót
Dodano: 2005-05-17, godz. 16:46, Odwiedzin: 9115
Komentarze
adam tomczak 2006-02-21 22:49
ok, fajnie ale gdzie to kupic????
angelika 2007-11-28 10:44
Ja również chciała bym kupić ale nie ma nigdzie nawed w wydawnictwie pro natura juz nie maja tego nakładu.
Dodaj swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany na stronie
0.0690062046