http://www.alpenski.pl
Szanowni Państwo! Niniejsza strona to archiwum Serwisu NaszeSudety.pl... Po najnowsze informacje z Sudetów zapraszamy na www.naszesudety.pl
 
mapa serwisu  mapa serwisu
facebook

Polecamy

Artykuły

Woda tylko do picia

     W ubiegłym tygodniu wiceprezydent Jeleniej Góry J. Sarzyński zorganizował spotkanie poświęcone analizie możliwości turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania zbiornika wodnego "Sosnówka". Jak powiedział „NJ", spotkanie było reakcją na stale rosnący nacisk środowisk zainteresowanych rozwojem turystyki wokół zbiornika, ale i reakcją na nacisk ze strony nowo wybranych samorządów. Konieczne więc stało się zbadanie tej sprawy raz jeszcze i udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy zainteresowani, w tym także wszystkie instytucje w jakikolwiek sposób związane z rejonem zbiornika i samym zbiornikiem. Było to więc grono kompetentne do rozstrzygnięcia dylematu - tylko woda pitna czy także rekreacja. Zdaniem władz Jeleniej Góry taki dylemat w istocie jednak nie istnieje, bo sposób użytkowania zbiornika jednoznacznie określa prawo. Chcieliśmy raz jeszcze w kompetentnym gronie rozważyć możliwość dopuszczenia na tej wodzie choćby bardzo ograniczonych sposobów jej rekreacyjnego użytkowania - zapewnia J. Sarzyński. - Równie ważne było także to, by po spotkaniu wszyscy jego uczestnicy mieli wspólne, podobne stanowisko będące skutkiem realnego, ale i pełnego rozpoznania w sytuacji.

     Zebranym przypomniano nie tylko historię budowy tego zbiornika, ale także jego parametry techniczne i powodowane nimi ograniczenia, a także przepisy określające parametry funkcjonowania zbiorników wody pitnej. Przypomniano także i to, że nawet funkcja retencyjna jest na "Sosnówce" jedynie posiłkową wobec głównego zadania, czyli gromadzenia wody do picia. Zdaniem fachowców zbiornik nigdy nie był projektowany do jakiegokolwiek wykorzystania rekreacyjnego, a jest to niemożliwe także z ważnych powodów technicznych. Takich jak wysokie wahania poziomu wody, minimalnego przepływ wody, spodziewane silne reakcje zbiornika na susze, płytkość zbiornika. Fachowcy twierdzą, że każda nieprzemyślana ingerencja człowieka może skutkować trudnymi do przewidzenia skutkami i radykalnym wzrostem kosztów uzdatniania wody. Co prawda, dziś technicznie możliwe jest uzyskanie czystej wody nawet z bagna, ale zawsze oznacza to wielokrotny wzrost kosztów, na co odbiorców wody w Kotlinie Jeleniogórskiej nie stać.

     W konkluzji uzgodniono, że nie ma możliwości dopuszczenia na tej wodzie rekreacji i turystyki. Tym bardziej, że ścisła strefa ochrony sanitarnej wymusza pełne ogrodzenie zbiornika i jego stałe dozorowanie, co jest konieczne także ze względu na zdrowotne bezpieczeństwo mieszkańców Kotliny. W czasie spotkania uzgodniono jednak, że wokół zbiornika na sieci istniejących dróg powinny szybko powstać parkingi - miejsca widokowe, które pozwolą turystom na bezpieczne zatrzymanie się i oglądanie niezwykłych widoków i panoramy Karkonoszy odbitej w wodach jeziora. To jest nie tylko możliwe, ale i konieczne, bo zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu powodowane chaotycznym parkowaniem na poboczach dróg wyraźnie rośnie. Konieczne jest także przygotowanie w pobliżu jeziora większej niż teraz ilości szlaków rowerowych, stanowisk do biwakowania i campingów. Mówiono także o budowie platform widokowych, ułatwiających kontakt z przyrodą.

     Zgodnie z przepisami określającymi jakość wody, w jeziorze ma być prowadzona gospodarka rybna. To jednak wyklucza wędkowanie, bo jedynym celem takiej hodowli jest wpływ na jakość wody i jej utrzymanie na odpowiednim poziomie.

     Zebrani uznali, że musi powstać inne, alternatywne wobec zbiornika "Sosnówka" rozwiązanie problemu dostępu mieszkańców Jeleniej Góry i okolicznych gmin do otwartych wód. Podkreślono, że taką możliwość stwarzają Podgórzyńskie Stawy. Ich właściciel jest gotowy do nowego sposobu ich zagospodarowania, chce dopuścić tam nowe formy rekreacji i wypoczynku, tworząc warunki do powstania ośrodka nadwodnego wypoczynku. J. Sarzyński zapewnia, że właściciel stawów jest zainteresowany powstaniem koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania tego terenu. Powinna ona objąć nie tylko stawy, ale i tereny sąsiednie. To ma być wizja rozwoju dla tego obszaru, która powstanie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi. Musi ona być tak atrakcyjna, by skutecznie odpowiedziała na zapotrzebowanie "na dostęp do otwartej wody", bo tak naprawdę tylko to może zagwarantować bezpieczeństwo zbiornika "Sosnówka".

     Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami. Wybór funkcji zbiornika rzeczywiście musi być jasny. W tym jednak momencie ważne jest, że wreszcie wskazano na realną alternatywę dla tej "wielkiej wody", czyli na poszerzenie sposobu wykorzystania wód Stawów Podgórzyńskich i okolicznych, pięknych terenów. Do tej sprawy niebawem wrócimy.

Marek Chromicz
Nowiny Jeleniogórskie
11-17 marca 2003

drukuj drukuj
« powrót
Dodano: 2005-05-15, godz. 18:22, Odwiedzin: 4888
Komentarze
Dodaj swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany na stronie
0.0680029392