http://www.alpenski.pl
Szanowni Państwo! Niniejsza strona to archiwum Serwisu NaszeSudety.pl... Po najnowsze informacje z Sudetów zapraszamy na www.naszesudety.pl
 
mapa serwisu  mapa serwisu
facebook

Polecamy

Wydawnictwa » Książki

Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej

     Książka ''Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej. Mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 roku'' ukazuje nieznane dotąd problemy administracyjne, zjawiska społeczne oraz architektoniczno-inżynieryjne wpływające na funkcjonowanie kolei w okresie jej najintensywniejszegorozwoju, przypadającego na epokę XIX wieku.

     Istotą pracy jest zbadanie przemian, jakie niosło za sobą pojawienie się kolei, poprzez pryzmat osób, które przyczyniły się do jej powstania, dynamicznego rozwoju i sprawnego funkcjonowania. Tytułowe mechanizmy, czy inaczej reguły panujące podczas budowy i ewolucji kolei, przedstawiono poprzez zestawienie dwóch różnych pod wieloma względami prowincji - poznańskiej i śląskiej. Umożliwia to wydobycie złożoności problemu zarządzania wciąż rozrastającym się organizmem kolejowym w dwóch różnych narodowo prowincjach, ukazanie ewolucji i postępu myśli architektonicznej i inżynieryjnej oraz postaw społecznych wobec kolei


Spis treści:

Wprowadzenie

I. Koleje prowincji poznańskiej i śląskiej na tle kolei na świecie
1.1. Systemy kolejowe na świecie
1.2. Koleje prowincji poznańskiej i śląskiej jako element systemu kolei państwa pruskiego

II. Inicjatywy budowy linii kolejowych
2.1. Wybrane inicjatywy kolejowe w prowincjach poznańskiej i śląskiej
2.2. Postacie inicjujące budowę linii kolejowych w prowincjach poznańskiej i śląskiej
2.3. Udział komitetów w pracach przedwstępnych

III. Struktury organizacyjne oraz postacie administracji kolejowej na szczeblu
ministerialnym
3.1. Hierarchia urzędnicza w administracji kolejowej
3.2. Ministerstwo i zakres czynności Wydziału Kolejowego
3.3. Wybrane postacie na szczeblu ministerialnym, zasłużone w procesie powstawania kolei w prowincjach poznańskiej i śląskiej

IV. Dyrekcje kolei, ich struktury organizacyjne, postacie i podstawowe mechanizmy funkcjonowania
4.1. Dyrekcje kolei i ich struktura
4.1.1. Dyrekcja Kolei we Wrocławiu
4.1.2. Królewska Dyrekcja Kolei Wschodniej w Bydgoszczy
4.1.3. Królewska Dyrekcja Kolei w Katowicach
4.1.4. Królewska Dyrekcja Kolei w Poznaniu
4.2. Wybrane postacie zatrudnione w dyrekcjach kolejowych w prowincjach poznańskiej i śląskiej
4.3. Podstawowe działania dyrekcji kolei w zakresie funkcjonowania kolei
4.4. Działania dyrekcji kolei podczas budowy linii kolejowej

V. Władze i administracja państwa a sprawy kolejnictwa
5.1. Rola Sejmu Pruskiego i monarchy w procesie powstawania kolei
5.2. Ministerstwo w procesie powstawania kolei
5.3. Naczelny prezes prowincji i sejm prowincjonalny jako ogniwo w rozwoju kolei
5.4. Prezydium rejencji i jego rola w procesie powstawania i funkcjonowania kolei
5.5. Starostwa powiatowe w procesie powstawania i funkcjonowania kolei
5.6. Władze miejskie w procesie powstawania i funkcjonowania kolei
5.7. Droga zawodowa wyższych urzędników państwowych zatrudnionych przy powstawaniu kolei

VI. Materialne dziedzictwo kolei w prowincjach poznańskiej i śląskiej
6.1. Obiekty inżynieryjne
6.1.1. Budownictwo obiektów mostowych w XIX i na początku XX wieku
6.1.2. Kolejowe obiekty mostowe w prowincjach poznańskiej i śląskiej do 1914 roku
6.1.3. Budownictwo górskich tuneli kolejowych w XIX i początku XX wieku
6.1.4. Tunele kolejowe na Śląsku
6.2. Architektura obiektów kolejowych
6.2.1. Architektura dworców kolejowych w prowincjach poznańskiej i śląskiej do 1914 roku
6.2.2. Kolejowe obiekty towarzyszące

VII. Relacje społeczeństwa z koleją
7.1. Wnioski i petycje o budowę nowych obiektów i linii kolejowych
7.2. Uroczystości uruchamiania nowych obiektów oraz linii kolejowych
7.3. Codzienne i niecodzienne relacje z koleją
7.4. Podróże koleją, ich natężenie i kierunki w prowincjach poznańskiej i śląskiej
7.5. Przejazdy wycieczkowe i obowiązujące taryfy
7.6. Instytucjonalne oddziaływanie społeczeństwa na usprawnianie funkcjonowania kolei


Przemysław Dominas: ''Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej. Mechanizmy powstawania i funkcjonowania do 1914 roku''. Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2013. Okładka twarda, format 21 x 29,5 cm, stron 336, czarno-białe ilustracje

Kup książkę w naszej wysyłkowej księgarni regionalnej
drukuj drukuj
« powrót
Dodano: 2013-03-28, godz. 12:08, Odwiedzin: 4861
Komentarze
Dodaj swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany na stronie
0.0711460114